MENU

Kontakt

Organizator konkursu

Venture Industries Sp. z o. o.

ul. Mokra 27, 05-092 Łomianki - Kiełpin
tel. (22) 7519550, 7512031
fax (22) 7512259, 7511202
e-mail: venture@venture.pl
www.venture.pl

Partnerzy

FLYSPOT - Warsaw Indoor Skydiving

Wspólna droga 1, 05-850 Mory
tel. +48 698 626 500
e-mail: recepcja@flyspot.com
www.flyspot.com

PGE Narodowy PL.2012+ Sp. z o. o.

Al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03–901 Warszawa
tel. +48 22 295 90 00
e-mail: biuro@2012plus.pl
www.pgenarodowy.pl